Privatumo politika

Įsigyjant prekes DodoNamai.lt internetinėje parduotuvėje prašomi įvesti pirkėjo duomenys yra kaupiami ir saugomi tik prekių įsigijimo tikslais. Pardavėjas (UAB „Soneta“) įsipareigoja turimą asmeninę kliento informaciją naudoti tik siekiant gerinti paslaugų kokybę, lengvinti apsipirkimo procesą, užtikrinti saugų prekių pristatymą ar pateikti naujus pasiūlymus. Taip pat pardavėjas įsipareigoja nepažeisti kliento privatumo ir turimus duomenis tvarkyti konfidencialiai, laikantis toliau nurodytų principų:

  • internetinėje parduotuvėje DodoNamai.lt apsiperkančio kliento asmeniniai duomenys negali būti atskleisti tretiesiems asmenims, išskyrus tuos atvejus, kai to reikalauja Lietuvos Respublikos įstatymai;
  • pirkėjo duomenys yra kaupiami ir saugomi laikantis visų duomenų kaupimą, saugojimą ir tvarkymą reglamentuojančių Lietuvos Respublikos įstatymų (Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso bei Lietuvos Respublikos duomenų teisinės apsaugos įstatymo);
  • pardavėjas kaupia tik tokį kiekį pirkėjo asmeninių duomenų, koks yra būtinas suteikti kokybiškas paslaugas, pristatyti pasirinktas ir užtikrinti saugų apsipirkimą internetinėje parduotuvėje DodoNamai.lt;
  • pirkėjo asmeniniai duomenys gali būti pasiekiami tik tiesiogiai su prekių įsigijimu, pristatymu ir apsipirkimo saugumu susijusiems darbuotojams ir tik šiais tikslais.

Pardavėjas užtikrina visų internetinėje parduotuvėje DodoNamai.lt kliento pateiktų asmeninių duomenų saugumą ir įsipareigoja duomenis tvarkyti profesionaliai. Kilus nesutarimams tarp pardavėjo ir pirkėjo, kurių nepavyksta išspręsti abipusiu susitarimu, jų aiškinimasis vyksta Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

Kilus klausimams susisiekti galite elektroniniu paštu info@dodonamai.lt arba telefonais +370 609 79001; +370 673 02201.